Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol Gwaith Ieuenctid

Mae cymwysterau lefel 2 a 3 gwaith ieuenctid yn cael eu hadnewyddu ar hyn o bryd a bydd y broses yn dod i ben fis Hydref 2014.  Mae’r National Youth Agency ac ETS Cymru yn cydweithio â’r cyrff sy’n achredu cymwysterau gwaith ieuenctid yng Nghymru a Lloegr i adolygu’r cymwysterau hynny a’u cymeradwyo ar ran y Cydbwyllgor Gwladol.  Yn rhan o’r gwaith hwn, hoffen ni’ch cynnwys ynglŷn â phennu newidiadau yn y cymwysterau hynny o fis Hydref 2014. 

Rhagor o wybodaeth

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd