Adolygiad o Gyfres o Gymwysterau Arferion Gwaith Ieuenctid 

Mae’r gyfres o gymwysterau lefel 2 a lefel 3 Arferion Gwaith Ieuenctid yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd gan eu bod yn dod i ben ym mis Chwefror 2020. Mae’r gyfres o gymwysterau ar gael yng Nghymru a Lloegr ac mae’r Asiantaeth Ieuenctid Cenedlaethol ac ETS Cymru yn gweithio gyda Sefydliadau/Cyrff Dyfarnu Arferion Gwaith Ieuenctid er mwyn adolygu a’u cymeradwyo’n broffesiynol ar ran y JNC. Yn rhan o’r gwaith yma, fe hoffem eich cynnwys trwy lenwi’r holiadur isod, wrth i ni benderfynu a oes angen unrhyw newidiadau i'r cymwysterau i sicrhau eu bod yn addas i'r diben. 

Llenwch y ffurflen erbyn 14 Mehefin 2019 os gwelwch yn dda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verification: Please type the word CAT into the box:

Diolch am roi o’ch amser i roi eich adborth. 

Sylwch, mae ETS Cymru yn ymdrin â’ch data personol yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol fel yr amlinellir yn ein datganiad preifatrwydd 

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd