Newyddion

Dydd Gwener 23 Ebrill 2021 10.00-12.30 neu 14.00-16.30 Mae gweithgor o gynrychiolwyr o sectorau ieuenctid gwirfoddol a statudol, SAU a Safonau Addysg a Hyfforddiant wedi gweithio ar y cyd gyda...

Dyddiad postio 31/03/2021

Mae Grŵp Cyfranogiad Datblygu'r Gweithlu ar gyfer gwaith ieuenctid (WDPG) yn chwilio am ddau unigolyn ifanc i ymuno â nhw. Safonau Addysg Hyfforddiant (ETS) Cymru sy'n cydlynu'r...

Dyddiad postio 23/01/2020

Ymddeolodd Gareth Newton o’i rôl presennol fel Cadeirydd Pwyllgor Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru ar ddiwedd mis Awst 2019, ar ôl ei wasanaeth o saith mlynedd. Yn dilyn...

Dyddiad postio 04/09/2019

Bydd gennych gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a gwybodaeth am y sectorau addysg ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys y maes Addysg Uwch. Cynhelir tri chyfarfod o’r Pwyllgor bob blwyddyn,...

Dyddiad postio 03/06/2019

Derbyniodd graddedigion o raglen Waith Ieuenctid a Chymunedol Prifysgol De Cymru eu tystysgrifau cymhwyso proffesiynol mewn noson wobrwyo yng Nghasnewydd. Trefnwyd y digwyddiad ar 21 Mawrth gan rai...

Dyddiad postio 27/03/2018

Llawer mwy o newyddion...

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again