Newyddion

Mae gan bawb bwnc arbenigol a pwnc arbenigol Addysgwyr Cymru eu pwnc arbenigol yw helpu cysylltu unigolion sy’n chwilio am rôl yn y sector addysg â’r hyfforddiant, y cyngor...

Dyddiad postio 12/04/2022

Addysg Oedolion Cymru Cytundeb cyfnod penodol hyd at Gorffennaf 2023 Rhan amser 21 awr yr wythnos Cyflog: £25,097 pro rata y flwyddyn (Graddfa cyflog: £25,097- £31,329...

Dyddiad postio 28/02/2022

Dydd Gwener 23 Ebrill 2021 10.00-12.30 neu 14.00-16.30 Mae gweithgor o gynrychiolwyr o sectorau ieuenctid gwirfoddol a statudol, SAU a Safonau Addysg a Hyfforddiant wedi gweithio ar y cyd gyda...

Dyddiad postio 31/03/2021

Mae Grŵp Cyfranogiad Datblygu'r Gweithlu ar gyfer gwaith ieuenctid (WDPG) yn chwilio am ddau unigolyn ifanc i ymuno â nhw. Safonau Addysg Hyfforddiant (ETS) Cymru sy'n cydlynu'r...

Dyddiad postio 23/01/2020

Ymddeolodd Gareth Newton o’i rôl presennol fel Cadeirydd Pwyllgor Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru ar ddiwedd mis Awst 2019, ar ôl ei wasanaeth o saith mlynedd. Yn dilyn...

Dyddiad postio 04/09/2019

Llawer mwy o newyddion...

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again