Newyddion

Ymddeolodd Gareth Newton o’i rôl presennol fel Cadeirydd Pwyllgor Safonau Hyfforddiant Addysg (ETS) Cymru ar ddiwedd mis Awst 2019, ar ôl ei wasanaeth o saith mlynedd. Yn dilyn...

Dyddiad postio 04/09/2019

Bydd gennych gymhwyster proffesiynol cydnabyddedig a gwybodaeth am y sectorau addysg ffurfiol ac anffurfiol, gan gynnwys y maes Addysg Uwch. Cynhelir tri chyfarfod o’r Pwyllgor bob blwyddyn,...

Dyddiad postio 03/06/2019

Derbyniodd graddedigion o raglen Waith Ieuenctid a Chymunedol Prifysgol De Cymru eu tystysgrifau cymhwyso proffesiynol mewn noson wobrwyo yng Nghasnewydd. Trefnwyd y digwyddiad ar 21 Mawrth gan rai...

Dyddiad postio 27/03/2018

Dyddiad postio 16/02/2016

Llawer mwy o newyddion...

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd