Newyddion

Mae'r gyfres o gymwysterau Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar gyfer lefel 2 a lefel 3. Gofynnwyd i chi gwblhau'r arolwg hwn oherwydd eich bod yn cyflwyno un neu fwy o'r cymwysterau hyn:...

Dyddiad postio 20/11/2023

Derbyniodd graddedigion o raglen Waith Ieuenctid a Chymunedol Prifysgol De Cymru eu tystysgrifau cymhwyso proffesiynol mewn noson wobrwyo yng Nghasnewydd. Trefnwyd y digwyddiad ar 8 Medi gan rai...

Dyddiad postio 18/10/2022

Mae gan bawb bwnc arbenigol a pwnc arbenigol Addysgwyr Cymru eu pwnc arbenigol yw helpu cysylltu unigolion sy’n chwilio am rôl yn y sector addysg â’r hyfforddiant, y cyngor...

Dyddiad postio 12/04/2022

Addysg Oedolion Cymru Cytundeb cyfnod penodol hyd at Gorffennaf 2023 Rhan amser 21 awr yr wythnos Cyflog: £25,097 pro rata y flwyddyn (Graddfa cyflog: £25,097- £31,329...

Dyddiad postio 28/02/2022

Dydd Gwener 23 Ebrill 2021 10.00-12.30 neu 14.00-16.30 Mae gweithgor o gynrychiolwyr o sectorau ieuenctid gwirfoddol a statudol, SAU a Safonau Addysg a Hyfforddiant wedi gweithio ar y cyd gyda...

Dyddiad postio 31/03/2021

Llawer mwy o newyddion...

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again