Mae ETS Cymru yn gofalu bod rhaglenni hyfforddi gweithwyr ieuenctid yn ddigon da i ddiwallu anghenion cyflogwyr, y gweithwyr eu hunain a’r bobl ifanc sy’n ymwneud â nhw.  Mae’n cyflawni’r gwaith hwnnw ar ran y Cydbwyllgor Negodi dros Weithwyr Ieuenctid a Chymuned (JNC).

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again