||

Croeso i ETS Cymru

Beth yw ETS Cymru?

Mae ETS Cymru yn gofalu bod rhaglenni hyfforddi gweithwyr ieuenctid yn ddigon da i ddiwallu anghenion cyflogwyr, y gweithwyr eu hunain a’r bobl ifanc sy’n ymwneud â nhw.  Mae’n cyflawni’r gwaith hwnnw ar ran y Cydbwyllgor Negodi dros Weithwyr Ieuenctid a Chymuned (JNC).

Mae Tîm Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn ein helpu i gyflawni ein gwaith ac rydyn ni’n gweithredu trwy femorandwm dealltwriaeth rhwng Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Cydbwyllgor Negodi.

Mae bwriad i gyflawni rhai swyddogaethau cyffelyb ynglŷn â datblygu cymunedau a gwaith chwarae.  Bydd y gorchwylion hynny yn cael eu hariannu trwy drefniadau eraill heb gysylltiadau â’r Cydbwyllgor Negodi.


Cysylltu â ni

ETS Cymru
d/o Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
TÅ· Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd
CF10 4LG

elizabeth.rose@wlga.gov.uk
07717 378932
029 20 468600

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again