||

Canllawiau

Canllawiau am gymeradwyo gweithwyr ieuenctid proffesiynol

Mae’r ddogfen hon yn sôn am feini prawf Pwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru ar gyfer cymeradwyo cyrsiau a rhaglenni mae’r Cydbwyllgor Negodi dros Weithwyr Ieuenctid a Chymuned wedi’u cydnabod yn rhai sy’n arwain at statws Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol.

Cyhoeddwyd Rhagfyr 2010

Mae canllawiau ar y gweill ynglÅ·n â rhoi sêl bendith ar gymwysterau galwedigaethol gweithwyr cymorth ieuenctid.

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again