Cymwysterau lefelau 2 a 3 gwaith ieuenctid 

Cymwysterau lefelau 2 a 3 gwaith ieuenctid yng Nghymru (gweithiwr cymorth ieuenctid) ar gyfer 2020

Mae’r papur hwn yn cynnwys holl gymwysterau gwaith ieuenctid JNC gyda chanolbwynt penodol ar y cymwysterau ar gyfer Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid.

Cafodd y gyfres newydd o gymwysterau gwaith ieuenctid Lefel 2 a Lefel 3, ei ddatblygu’n gyntaf yn 2015, ac wedi cael eu hadnewyddu ac ar gael o 1 Ebrill 2020. Fel o’r blaen, mae’r rhai ar lefel Tystysgrif yn rhoi cydnabyddiaeth Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid JNC a Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cynorthwyol JNC i’r rhai sy’n eu cwblhau.

Rhagor o wybodaeth

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again