Galwedigaeth Gwaith Ieuenctid

Prif gynulleidfa’r daflen hon yw myfyrwyr newydd yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon sy’n astudio ar gyfer cymwysterau cydnabyddedig ym maes gwaith ieuenctid. Gallai fod o gymorth i gyflogwyr a phobl eraill a chanddynt ddiddordeb mewn gwaith ieuenctid. Cymwysterau cydnabyddedig yw rhai mae aelodau Cydbwyllgor y Safonau Addysg a Hyfforddiant wedi’u dilysu neu eu cymeradwyo. Mae modd ennill cymwysterau o’r fath mewn colegau addysg bellach neu brifysgolion.

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again