Pwy yw pwy

Bydd hyd at 21 aelod gan ETS Cymru (cadeirydd, 17 wedi’u henwebu gan bartneriaid a hyd at dri aelod i’w penodi trwy weithdrefnau dethol priodol) i gynrychioli maes ehangach addysg anffurfiol.  Bydd lleoedd i rai gwylwyr perthnasol, hefyd.

 

Aelodau 2022

Swydd

Nifer

Sylwadau

 

Cadeirydd          

1

I’w benodi trwy weithdrefn agored yn ôl prosesau penodiadau cyhoeddus

Steve Drowley

Is-gadeirydd*

-

I’w enwebu gan aelodau ETS Cymru

Tbc

Cynrychiolydd Carfan y Staff

1

I’w enwebu gan Garfan y Staff

Shaun Watson (Unite)

Cynrychiolydd Carfan y Cyflogwyr

1

I’w enwebu gan Garfan y Cyflogwyr

David Algie (LGA)

Ymgynghorydd Cyflogwyr Sector Gwirfoddol Cymru

1

I’w enwebu gan Gyflogwyr Sector Gwirfoddol Cymru

Catrin James (Urdd)

Ymgynghorydd Cydbwyllgor Negodi

1

I’w enwebu gan WLGA

tbc

Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid

3

I’w henwebu gan PYOG

Jo Sims (Blaenau Gwent)

Josh Klein (Sir Fynwy)

Paul O’Neil (Caerffili)

Cynrychiolydd Cylch Asiantaethau Hyfforddiant Addysg Uwch Cymru

2

I’w henwebu gan sefydliadau addysg uwch cymeradwy Cymru

Darrel Williams (UWTSD)

Gill Price (CMU)

Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru

3

I’w henwebu gan y cyngor hwnnw gan gynnwys cadeirydd ei bwyllgor hyfforddi

Grant Poiner (BGC Cymru)

Hannah Wilcox

Andy Borsden

Corff Dyfarnu Addysg Bellach

1

I’w enwebu gan Ffederasiwn Cyrff Dyfarnu Cymru

Dafydd Baker (Agored Cymru)

Canolfan Cyflenwi Addysg Bellach

1

I’w enwebu gan Golegau Cymru

Rachel Burton (Addysg Oedolion Cymru)

Datblygu cymunedau    

1

I’w enwebu gan Ddatblygu Cymunedol Cymru

Alan Twelvetrees

Chwarae Cymru

2

I’w henwebu gan Chwarae Cymru a Chyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru

Mike Greenaway

Martin King-Sheard

Ymarferwyr meysydd ehangach

Hyd at 3

I’w penodi trwy weithdrefn agored gan banel penodiadau ETS Cymru (neu eu cyfethol ganddo)

Emma Chivers 

Loren Henry, Urban Circle

Tbc

Cyfanswm yr aelodau

21

 

 

*O blith yr aelodau i gyd

 

Yn bresennol, hefyd:

Cymorth proffesiynol ac ysgrifenyddol

Yn ôl yr angen

Ymgynghorydd (0.3)

Liz Rose

ESTYN (statws gwyliwr)

1

Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi

Lin Howells

Cangen Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (statws gwyliwr)

1

Llywodraeth Cymru

Donna Lemin

WLGA (statws gwyliwr)

1

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Opie

Cyngor Gweithlu Addysg Cymru (statws gwyliwr)

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Gyngor Gweithlu Addysg Cymru

I’w enwebu gan Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Hayden Llewellyn

 

Mark Isherwood

Asiantaeth Genedlaethol yr Ifainc (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Asiantaeth Genedlaethol yr Ifainc

 

ETS Iwerddon (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan ETS Iwerddon

 

Yr Alban (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Gyngor Safonau Dysgu a Datblygu Cymuned yr Alban

 

 

 

Aelodau 2020

Swydd

Nifer

Sylwadau

 

Cadeirydd          

1

I’w benodi trwy weithdrefn agored yn ôl prosesau penodiadau cyhoeddus

Steve Drowley

Is-gadeirydd*

-

I’w enwebu gan aelodau ETS Cymru

Tbc

Cynrychiolydd Carfan y Staff

1

I’w enwebu gan Garfan y Staff

Shaun Watson (Unite)

Cynrychiolydd Carfan y Cyflogwyr

1

I’w enwebu gan Garfan y Cyflogwyr

David Algie (LGA)

Ymgynghorydd Cyflogwyr Sector Gwirfoddol Cymru

1

I’w enwebu gan Gyflogwyr Sector Gwirfoddol Cymru

Catrin James (Urdd)

Ymgynghorydd Cydbwyllgor Negodi

1

I’w enwebu gan WLGA

Cllr Poole (Caerffili)

Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid

3

I’w henwebu gan PYOG

Jo Sims (Blaenau Gwent)

Josh Klein (Sir Fynwy)

Paul O’Neil (Caerffili)

Cynrychiolydd Cylch Asiantaethau Hyfforddiant Addysg Uwch Cymru

2

I’w henwebu gan sefydliadau addysg uwch cymeradwy Cymru

Emma Chivers (USW)

Gill Price (CMU)

Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru

3

I’w henwebu gan y cyngor hwnnw gan gynnwys cadeirydd ei bwyllgor hyfforddi

Grant Poiner (BGC Cymru)

Hannah Wilcox

Andy Borsden

Corff Dyfarnu Addysg Bellach

1

I’w enwebu gan Ffederasiwn Cyrff Dyfarnu Cymru

Dafydd Baker (Agored Cymru)

Canolfan Cyflenwi Addysg Bellach

1

I’w enwebu gan Golegau Cymru

Rachel Burton (Addysg Oedolion Cymru)

Datblygu cymunedau    

1

I’w enwebu gan Ddatblygu Cymunedol Cymru

Alan Twelvetrees

Chwarae Cymru

2

I’w henwebu gan Chwarae Cymru a Chyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru

Mike Greenaway

Martin King-Sheard

Ymarferwyr meysydd ehangach

Hyd at 3

I’w penodi trwy weithdrefn agored gan banel penodiadau ETS Cymru (neu eu cyfethol ganddo)

Tbc

Tbc

Tbc

Cyfanswm yr aelodau

21

 

 

*O blith yr aelodau i gyd

 

Yn bresennol, hefyd:

Cymorth proffesiynol ac ysgrifenyddol

Yn ôl yr angen

Ymgynghorydd (0.3)

Liz Rose

ESTYN (statws gwyliwr)

1

Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi

Lin Howells

Cangen Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (statws gwyliwr)

1

Llywodraeth Cymru

Donna Lemin

WLGA (statws gwyliwr)

1

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Opie

Cyngor Gweithlu Addysg Cymru (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Gyngor Gweithlu Addysg Cymru

Mark Isherwood/Hayden Llewellyn

Asiantaeth Genedlaethol yr Ifainc (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Asiantaeth Genedlaethol yr Ifainc

 

ETS Iwerddon (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan ETS Iwerddon

 

Yr Alban (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Gyngor Safonau Dysgu a Datblygu Cymuned yr Alban

 

 

 

Aelodau 2018

Swydd

Nifer

Sylwadau

 

Cadeirydd          

1

I’w benodi trwy weithdrefn agored yn ôl prosesau penodiadau cyhoeddus

Gareth Newton

Is-gadeirydd*

-

I’w enwebu gan aelodau ETS Cymru

Steve Drowley

Cynrychiolydd Carfan y Staff

1

I’w enwebu gan Garfan y Staff

Colenzo Jarrett-Thorpe (Unite)

Cynrychiolydd Carfan y Cyflogwyr

1

I’w enwebu gan Garfan y Cyflogwyr

David Algie (LGA)

Ymgynghorydd Cyflogwyr Sector Gwirfoddol Cymru

1

I’w enwebu gan Gyflogwyr Sector Gwirfoddol Cymru

Catrin James (Urdd)

Ymgynghorydd Cydbwyllgor Negodi

1

I’w enwebu gan WLGA

Cllr Poole (Caerffili)

Cylch Prif Swyddogion Ieuenctid

3

I’w henwebu gan PYOG

Jo Sims (Blaenau Gwent)

Josh Klein (Sir Fynwy)

Paul O’Neil (Caerffili)

Cynrychiolydd Cylch Asiantaethau Hyfforddiant Addysg Uwch Cymru

2

I’w henwebu gan sefydliadau addysg uwch cymeradwy Cymru

Emma Chivers (USW)

Gill Price (CMU)

Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru

3

I’w henwebu gan y cyngor hwnnw gan gynnwys cadeirydd ei bwyllgor hyfforddi

Grant Poiner (BGC Cymru)

Cathie Robins-Talbot

Darren Jones (Shelter Cymru)

Corff Dyfarnu Addysg Bellach

1

I’w enwebu gan Ffederasiwn Cyrff Dyfarnu Cymru

Dafydd Baker (Agored Cymru)

Canolfan Cyflenwi Addysg Bellach

1

I’w enwebu gan Golegau Cymru

Rachel Burton (Addysg Oedolion Cymru)

Datblygu cymunedau    

1

I’w enwebu gan Ddatblygu Cymunedol Cymru

Alan Twelvetrees

Chwarae Cymru

2

I’w henwebu gan Chwarae Cymru a Chyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru

Mike Greenaway

Martin King-Sheard

Ymarferwyr meysydd ehangach

Hyd at 3

I’w penodi trwy weithdrefn agored gan banel penodiadau ETS Cymru (neu eu cyfethol ganddo)

Steve Drowley

Tbc

Tbc

Cyfanswm yr aelodau

21

 

 

*O blith yr aelodau i gyd

 

Yn bresennol, hefyd:

Cymorth proffesiynol ac ysgrifenyddol

Yn ôl yr angen

Ymgynghorydd (0.3)

Liz Rose

ESTYN (statws gwyliwr)

1

Swyddfa Prif Arolygydd Ei Mawrhydi

Ged Kerslake

Cangen Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (statws gwyliwr)

1

Llywodraeth Cymru

Donna Lemin

WLGA (statws gwyliwr)

1

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tim Opie

Cyngor Gweithlu Addysg Cymru (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Gyngor Gweithlu Addysg Cymru

Mark Isherwood/Hayden Llewellyn

Asiantaeth Genedlaethol yr Ifainc (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Asiantaeth Genedlaethol yr Ifainc

 

ETS Iwerddon (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan ETS Iwerddon

 

Yr Alban (statws gwyliwr)

1

I’w enwebu gan Gyngor Safonau Dysgu a Datblygu Cymuned yr Alban

 

 

 

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again