Adolygiad o Gyfres o Gymwysterau Arferion Gwaith Ieuenctid 2024

Mae'r gyfres o gymwysterau Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar gyfer lefel 2 a lefel 3 yn cael ei hadolygu i sicrhau bod y cymhwyster yn berthnasol i'r sector. Mae'r gyfres o gymwysterau ar gael yng Nghymru a Lloegr ac mae'r Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol ac ETS Cymru yn gweithio gyda'r Sefydliadau/Cyrff Dyfarnu Ymarfer Gwaith Ieuenctid i'w hadolygu a'u cymeradwyo'n broffesiynol ar ran y Cydbwyllgor Negodi.

Gallwch ddarllen mwy yma: Cymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cyd-Bwyllgor Trafod (JNC) Lefelau 2 a 3 a sut maent yn cyd-fynd â chymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Proffesiynol JNC yng Nghymru

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio at ddibenion yr arolwg hwn yn unig. Sylwch fod y NYA ac ETS Cymru yn trin eich data personol yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.

Gofynnwyd i chi gwblhau'r arolwg hwn oherwydd eich bod yn cyflwyno un neu fwy o'r cymwysterau hyn:

Os gwelwch yn dda fyddech chi'n llenwi'r ffurflen erbyn dydd Sul 3 Rhagfyr 2023

https://www.surveymonkey.com/r/8DC3FNP Adolygiad o Gyfres o Gymwysterau Arferion Gwaith Ieuenctid 2023

 

Diolch am roi o’ch amser i roi eich adborth. 

Sylwch, mae ETS Cymru yn ymdrin â’ch data personol yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol fel yr amlinellir yn ein datganiad preifatrwydd 

Achlysuron i ddod gweld pob seminar a chwrs

Newyddion gweld y newyddion i gyd

By using this site, you accept its use of cookies | Tell me more | I understand & accept, don't display this message again